KernelYenileri:

Sivulla KäyttäjäAsetukset voit käyttää säännöllisiä lausekkeita kirjanmerkkien lisäämiseksi. Merkintä ".*" lisää kaikki wikissä olevat sivut kirjanmerkkeihin.