KernelYenileri:

Met {{attachment:mijnbestand.png|beschrijvende tekst|&do=get}} kan u een downloadverwijzing maken naar een bijlage.