KernelYenileri:

Bez obáv tu môžete experimentovať, pod štyrmi pomlčkmi. Nevyrábajte nové stránky bez zmysluplného obsahu, len aby ste si to vyskúčali!

Možno chcete otvoriť HelpOnEditing v novok okne počas editovania.


Formátovanie

kurzíva tučné písací stroj

písací stroj v obrátených apostrofoch (nastaviteľné)

väčšie menšie takto to funguje

preformátovaný text
a nejaké ďalšie riadky

  1 def syntax(highlight):
  2   print "on"
  3   return None

  1  public void main(String[] args]){
  2   System.out.println("Hello world!");
  3  }

Linkovanie

HelpOnEditing InterWiki

http://moinmo.in/ Python

niekto@example.com

Odkazy na anchor:

Odkaz na obrázok

http://c2.com/sig/wiki.gif

Smajlíci

/!\ Alert

Markup Display Markup Display Markup Display Markup Display
X-( X-( :D :D <:( <:( :o :o
:( :( :) :) B) B) :)) :))
;) ;) /!\ /!\ <!> <!> (!) (!)
:-? :-? :\ :\ >:> >:> |) |)
:-( :-( :-) :-) B-) B-) :-)) :-))
;-) ;-) |-) |-) (./) (./) {OK} {OK}
{X} {X} {i} {i} {1} {1} {2} {2}
{3} {3} {*} {*} {o} {o}    

Zoznamy

Odrážky

Glosár

Termín
Definícia

Kresba

[ATTACH] [ATTACH]

Nadpis 1

Nadpis 2

Nadpis 3

Nadpis 4