KernelYenileri:

Graafiset hymiöt

Hymiön luomiseksi käytä alla olevissa taulukoissa näkyviä merkintätapoja. Jos haluat hymiön näkyvän kuvakkeena, jätä merkinnän ympärille tyhjää tilaa.

Markup Display Markup Display Markup Display Markup Display
X-( X-( :D :D <:( <:( :o :o
:( :( :) :) B) B) :)) :))
;) ;) /!\ /!\ <!> <!> (!) (!)
:-? :-? :\ :\ >:> >:> |) |)
:-( :-( :-) :-) B-) B-) :-)) :-))
;-) ;-) |-) |-) (./) (./) {OK} {OK}
{X} {X} {i} {i} {1} {1} {2} {2}
{3} {3} {*} {*} {o} {o}    

Lisätietoja merkintätavoista sivulla OhjeMuokkauksesta.